جراحی اندآرترکتومی کاروتید

جراحی اندآرترکتومی کاروتید

آناتومی شریان کاروتید

شریان کاروتید به آئورت متصل است که خون را از درون قلب به بیرون منتقل می کند. آئورت بزرگترین شریان خونی در بدن انسان ها است. شریان های کاروتید خون را به سمت گردن و ناحیه بالای آن منتقل می کنند. دو شریان کاروتید در بدن وجود دارد: یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست.
هر کدام از این دو در گردن به یک شریان داخلی و یک شریان خارجی کاروتید تقسیم می شوند. آن ناحیه از گردن که می توان نبض را حس کرد دقیقا جایی است که شریان کاروتید به دو شاخه داخلی و خارجی تقسیم می شود؛ دقیقا در زیر فک.
اگر بخواهیم به شکل تخصصی صحبت کنیم، شریان های کاروتید به هشت بخش تقسیم می شوند. هر کدام از این بخش ها به انتقال خون به نواحی خاصی از مغز کمک می کند.

تکنولوژی جراحی اندآرترکتومی کاروتید

Carotid endarterectomy

اندیکاسیون های اولیه جراحی اندآرترکتومی کاروتید ، تنگی کاروتید است که می‌تواند سبب ایسکمی مغزی گذرا گردد و قطعات کوچکی از پلاک های موجود در شریان کاروتید مشترک و شریان کاروتید داخلی شکسته شده و به سمت مغز حرکت نموده و سبب مسدود شدن عروق کوچک مغزی می گردند به دنبال آن وضعیت خونرسانی بخش‌هایی از مغز به طور موقتی متوقف می‌گردد.
علامت هشدار دهنده ی سکته مغزی حملاتی است که شامل TIA است. در TIA فرد دچار ضعف در یک طرف بدن خود می شود مثلاً اگر پلاک در سمت راست باشد ضعف در سمت چپ ایجاد خواهد شد که این ضعف در حملات دیگر بدتر خواهد شد فرد ممکن است دچار پریشانی و گیجی شود و در تکلم او اختلال ایجاد شود که این مشکلات بعد از یک تا دو روز رفع خواهد شد.

 

مراحل جراحی اندآرترکتومی کاروتید

یک برش گردنی در لبه قدامی عضله استرنوکلیدوماستوئید زده می شود. به گونه‌ای که محل دو شاخه شدن کاروتید در مرکزیت این برش قرار داشته باشد.

ورید ژوگولار داخلی را شناسایی نموده و غلاف کاروتید را در امتداد لبه قدامی این ورید برش می دهند ممکن است لیدوکائین یک درصد به درون جسم کاروتید تزریق گردد تا بدین ترتیب از وقوع برادیکاردی و هایپرتانسیون که ممکن است در اثر دستکاری ناحیه ایجاد شود جلوگیری گردد.
هپارین به طور سیستمی تجویز می‌گردد و به ترتیب شریان کاروتید داخلی شریان کاروتید مشترک و شریان کاروتید خارجی کلمپ می‌گردند.
سطح طرفی بخش دیستال شریان کاروتید مشترک برش داده شده و توسط قیچی پاتس اسمیت این برش به کاروتید داخلی و تا جایی که پلاک آترومی شده باشد گسترش داده میشود.
یک شانت در درون شریان کاروتید مشترک و کاروتید داخلی جایگذاری می‌گردد.
توسط بلانت دایسکشن پلاک آترومی با دقت از سمت شریان کاروتید مشترک به سمت شریان های کاروتید خارجی و داخلی از دیواره شریان جدا می گردد
بعد از برداشت پلاکها شریانها توسط سالین هپارینیزه شستشو داده شده تا تمامی بافت های باقی مانده و نوارهای فیبرینی برداشته شوند.
توسط نخ های پلی پروپیلن ۶.۰ و ۷.۰ به روش رانینگ برش دیواره شریان را بخیه میزنند.
قبل از برقرار نمودن جریان خون کاروتید، شریان کاروتید شستشو داده می شود.کلمه های عروقی به ترتیب از روی کاروتید خارجی کاروتید مشترک و کاروتید داخلی برداشته می‌شود.

اطلاعات جراحی اندآرترکتومی کاروتید

اندیکاسیون:

تنگی کاروتید

پوزیشن:

سوپاین

بیهوشی:

عمومی  

پرپ:

از محل برش گردنی آغاز گردیده و از گوش تا آگزیلا امتداد داده میشود.

نکات جراحی:

به دلیل کلمپ کردن شریان کاروتید و جلوگیری از ایسکمی مغزی و سکته مغزی مهم این است که زمان جراحی و بیهوشی به حداقل رسانده شود.

قبل از انجام جراحی آرتریوگرافی ترانس فمورال و آرتریوگرافی کاروتید جهت تعیین دقیق وجود ضایعه انجام میشود.

کلیپ جراحی اندآرترکتومی کاروتید

اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
جراحی ایجاد فیستول و شانت شریانی_وریدی
جراحی مشابه با این مطلب
جراحی آنژیوپلاستی
جراحی مشابه با این مطلب
اسکرول به بالا