جراحی ایجاد فیستول و شانت شریانی_وریدی

جراحی ایجاد فیستول و شانت شریانی_وریدی

آناتومی

بعد از ورود شریانهای اگزیلاری به درون بازو نام این شریان تغییر کرده و به شریان براکیال تبدیل می شود. این شریان در سمت داخل بازو به سمت پایین نزول می نماید.

شریان عمقی بازو یکی از شاخه های اصلی شریان براکیال است که عضله تریسپس را خون رسانی می نماید. شریان براکیال در پایین مفصل آرنج به دو شاخه تقسیم می‌شود.

شاخه داخلی و شاخه خارجی

بزرگترین شاخه های شریان رادیال ،شریان رادیال ریکارنت نام دارد که به آرنج خونرسانی می نماید.

 برخی شاخه های شریان اولنار عبارتند از شریان اولنار ریکارنت قدامی و شریان اولنار ریکارنت خلفی.

شریان های رادیال و النار نهایتاً به کف دست رسیده و قوس های کف دستی را تشکیل می دهند از از این قوس های شریانی شریانهای پالمار دیجیتال جهت خونرسانی انگشتان و همینطور شست جدا می گردند.

خون رسانی وریدی بافت های سطحی اندام‌های فوقانی توسط وریدهای سفالی و بازیلیک  انجام می‌شود و ورید سفالیک در سمت خارج اندام‌فوقانی از ناحیه دست به سمت شان حرکت نموده و نهایتاً به ورید آگزیلاری تخلیه می شود.

تکنولوژی جراحی ایجاد فیستول و شانت شریانی_وریدی

 Arteriovenous fiatula and shunt

جراحی فیستول و شانت شریانی_وریدی جهت ایجاد دسترسی عروقی مناسب در بیمارانی که نیازمند دیالیز کلیوی طولانی مدت هستند، انجام میشود.

جهت انجام این جراحی معمولا از شریان رادیال  و ورید سفالیک که در آناتومی به آن اشاره کردیم، استفاده میشود.

در این جراحی یکی از شریان های بیمار به یکی از وریدهای او آناستاموز زده میشود.

۴نوع از این آناستاموزها عبارتند از:

  1. کنار شریان به کنار ورید
  2. انتهای شریان به کنار ورید
  3. انتهای شریان به انتهای ورید
  4. کنار شریان به انتهای ورید

یکی از شایعترین جراحی های این حوزه، جراحی فیستول و شانت Climino است  که بین شریان رادیکال و ورید سفالیک در ناحیه مچ انجام میشود.

 

مراحل جراحی فیستول و شانت شریانی–وریدی

جراح بوسیله بیستوری ۱۵ یک عدد برش در ساعد بر روی محل شریان رادیکال و ورید سفالیک ایجاد می نماید.

این برش تا رسیدن به عروق عمیق میگردد.

شریان رادیال و ورید سفالیک جهت انجام فیستول و یا برقراری یک شانت آزاد میگردند.

بخش دیستال و پروگزیمال این عروق کلمپ میگردد.

توسط بیستوری۱۱ یک برش در دیواره شریان رادیال ایجاد شده و با قیچی پاتس اسمیت ،وسیع میشود.

شریان رادیال توسط دیلاتور عروقی ، گشاد میشود.

ورید سفالیک در دو نقطه کلمپ،بریده و لیگیت میشود.

توسط بیستوری ۱۱ یک برش در دیواره آن ایجاد میشود.

توسط بخیه کانتینیوس شریان رادیال به ورید سفالیک آناستاموز میگردد.

ناحیه به طور کامل توسط محلول آنتی بیوتیک شستشو داده میشود و محل آناستاموز از نظر وجود خونریزی بررسی میگردد.

اطلاعات جراحی فیستول و شانت شریانی–وریدی

اندیکاسیون:

جهت دسترسی عروقی مناسب در بیماران نیازمند دیالیز کلیوی طولانی مدت

هدف جراحی:

ایجاد آناستاموز شریانی وریدی که معمولا میان شریان رادیال و وردید سفالیک است.

پوزیشن:

سوپاین

بیهوشی:

بی حسی موضعی به همراه MAC

پرپ:

از محل برش ساعد آغاز گردیده و تا نوک انگشتان و همینطور ۳ اینچ بالای آرنج ادامه میابد.

  • در صورت نداشتن عارضه توقع میرود بیمار ریکاوری گردد البته به دلیل عوامل دیگر از جمله مشکل کلیوی بیمار قادر نخواهد بود به طور کامل به وضعیت طبیعی بازگردد.
اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
جراحی آنژیوپلاستی
جراحی مشابه با این مطلب
اسکرول به بالا