جراحی دکامپرشن

جراحی دکامپرشن

آناتومی

مسیر دسترسی توراکوتومی برای دیسککتومی های ناحیه سینه ای به دلیل قطر کوچک کانال نخاعی سینه ای، مورد توجه است. مسیر جایگزین، شامل برداشتن سگمان میانی یک دنده و زائده عرضی برای رویت دیسک بین مهره ای می باشد. برای این عمل ها، دنده اغلب به عنوان ماده استخوانی اتوگرافت به کار رفته و پس از برداشته شدن دیسک و غضروف و کورتاژ جسم مهره ها در فضای بین مهره ای قرار داده می شود.

تکنولوژی جراحی دکامپرشن سینه ای قدامی

برای قرار دادن رادها و پیچ های پایه ممکن است از دسترسی سینه ای قدامی/خلفی استفاده شود. ابتدا بیمار برای دسترسی قدامی در وضعیت لترال قرار می‌گیرد، و جراح از طریق توراکوتومی جسم مهره ها را  اکسپوز می نماید.

پیچ ها و رادها یا مواد فیوژن در محل قرارگرفته و پیچ می شوند. زخم به صورت لایه لایه و با روش متداول بسته می شود. سپس برای پوزیشن پرون بیمار روی قالب ویلسون برگردانده می شود، و مجدداً درپ می گردد. ستون مهره های سینه ای از خلف و به روش رایج اکسپوز می شود.

 

مراحل جراحی دکامپرشن سینه ای قدامی

برش توراکوتومی داده شده و عضله لاتیسموس دورسی و سایر عضلات به صورت عرضی برش می خورند.

ممکن است جهت اکسپوز کافی، یک دنده جداشود.

پلورای جداری باز شده و اکارتور توراکوتومی قرار داده می‌شود.

یک تصویر رادیوگرافی جهت تعیین سطح مهره، گرفته می شود.

پلورای جداری توسط بلانت دایسکشن، جدا می شود.

عروق سگمانی درصورت نیاز با هموکلیپ لیگاتور شده و به صورت عرضی قطع می شوند تا آئورت آزاد شود.

دیسککتومی، رفع فشار، یا فیوژن انجام می شود.

زخم شستشو داده شده و چست تیوب قرار داده می شود. دنده ها مجدداً باBailey مجدداً به هم نزدیک شده و توسط نخ ضخیم قابل جذب بخیه می شوند.

لایه های فاشیا و زیرجلد به شیوه معمول بسته می شوند.

اطلاعات جراحی دکامپرشن سینه ای قدامی

پوزیشن:

لترال همراه با beanba

بیهوشی:

عمومی

پرپ پوست:

همانند توراکوتومی

درپ:

همانند توراکوتومی

ملاحظات:

احتمالاً از یک لوله تراشه دابل لومن برای ایجاد کلاپس در ریه سمت مورد نظر استفاده شود.

پیش آگهی:

3 تا 4روز بستری در بیمارستان. فیزیوتراپی بلافاصله همراه با راه رفتن آغاز می شود.

نوع زخم:

تمیز_آلوده

کلیپ جراحی دکامپرشن سینه ای قدامی

اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
سندرم تونل کارپال
جراحی مشابه با این مطلب
دیسککتومی و فیوژن گردنی قدامی
جراحی مشابه با این مطلب
اسکرول به بالا