جراحی ونتریکولوسکوپی

جراحی ونتریکولوسکوپی

آناتومی بطن های مغزی

Ventricular system

درون مغز چهار حفره یا بطن وجود دارد که حاوی مایع مغزی_نخاعی (CSF) می باشند.

بطن ها شامل دو بطن طرفی، بطن سوم و بطن چهارم هستند.

بطن های طرفی (1و2):

دو عدد بطن طرفی وجود دارد که در هر نیمکره مخ یکی از آنها قرار گرفته است. این بطن ها تقریباً یک حفره ی Cشکل بوده و از طريق سوراخ بین بطنی مونرو با بطن سوم در ارتباط هستند.

بطن سوم:

یک شیار باریک بین دوقسمت تالاموس است و توسط قنات مغزی سیلویوس با بطن چهارم در ارتباط می باشد.

 • شبکه ی کوروئید در سقف بطن سوم دیده می‌شود.

بطن چهارم:

یک حفره ی چادرشکل بوده که در جلوی مخچه و خلف پل مغزی و نیمه ی فوقانی بصل انخاع قرار دارد.

 •   بطن چهارم از چپ و راست به وسیلهٔ یک سوراخ طرفی به نام سوراخ لوشکا و همین‌طور از طرف عقب و پایین توسط یک سوراخ میانی به اسم ماژندی به فضای زیر آراکنوئید متصل می‌شود، از طریق این سوراخ ها CSFموجود در بطن ها و مجاری وارد فضای ساب آراکنوئید شده تا در نهایت از طریق پرز های عنکبوتیه ای وارد جریان خون سینوس های وریدی سخت شامه شود.

تکنولوژی جراحی ونتریکولوسکوپی

Ventriculoscopy

جراحی ونتریکولوسکوپی یک روش آندوسکوپی است که می تواند در آینده تبدیل به درمان استاندارد هیدروسفالی شود.

در این روش با استفاده از یک آندوسکوپ سخت یا انعطاف‌پذیر درون بطن ها مشاهده می‌شود.

بیماری که تحت ونتریکولوسکوپی قرار می‌گیرد داری بطن های طرفی و سوم بزرگ شده و بطن چهارم با اندازه طبیعی است.

مراحل جراحی

 1. اسکالپ برش زده شده و سوراخی به اندازه6تاmm10 ایجاد می‌شود.
 2. دورا باز می شود.
 3. از کاتتر14 برای کانوله کردن بطن طرفی استفاده می شود، استایلت خارج شده و دو نوک بدون روکش کاتتر به سمت پایین فرستاده شده و به شان ها محکم می شود. معمولاً از استپلر برای ثابت کردن کاتتر وپیشگیری از نفوذ بیشترکاتتر به بطن استفاده می‌شود.
 • راه دیگر استفاده از غلاف آندوسکوپی به همراه تروکار است؛ پس از برش، غلاف با دو بازوی اکارتورLeyla در محل نگه داشته میشود.
 1. اندوسکوپ ازطریق غلاف به داخل بطن طرفی عبورداده میشود.
 2. اندوسکوپ به بطن سوم هدایت شده و شریان بازیلار شناسایی می شود.
 3. در این نقطه ممکن است جراح برای برقراری مجدد جریان آزادCSF بین بطن ها و فضای ساب آراکنوئید، ونتریکولوستومی انجام دهد.
 4. برای این کاریک وایر وارد کانال2میلیمتری اسکوپ شده وبرای ایجادمجرای اولیه درکف بطن سوم به کار می رود.
 5. وایر را خارج نموده و کاتتر بالون دار فوگارتی شماره3 از طریق مجرای کف بطن وارد می‌شود. بالون به آرامی باد شده تا مجرا را تقریباً 5mm بزرگ کند.
 6. اندوسکوپ و غلاف خارج می شوند.
 7. ژل فوم روی سوراخ ها پک شده و اسکالپ دوخته می‌شود.

اطلاعات جراحی

این جراحی در نوزادان کمتر از 6 ماه، کنترااندیکاسیون دارد؛ هرچند مطالعاتی در زمینه اثربخشی نتریکولوسکوپی در نوزادان زیر6ماه در حال انجام است.

پوزیشن:

سوپاین به همراه قرار گیری سر در پین تراکشن، و بالا آوردن نسبی سر برای به حداقل رساندن از دست رفتن مایعCSF و ورود هوا

بیهوشی:

عمومی

پرپ:

پرپ کرانیوتومی

درپ:

درپ کرانیوتومی

مراقبت پس از عمل:

بیمار پس از جراحی بهPACU انتقال داده می شود.

پیش آگهی:

بدون عوارض: بیمار 2 روز در بیمارستان می ماند. پیش از ترخیص یک سیتی اسکن انجام می‌شود. 2 ماه پس از جراحی یک MRI برای پیگیری انجام می شود.

با عوارض: تب، خونریزی، و از دست دادن حافظه کوتاه مدت.

کلیپ جراحی ونتریکولوسکوپی

اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
ترمیم کرانیوسینوستوز
جراحی مشابه با این مطلب
اسکرول به بالا