سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال

آناتومی

رباط عرضی مچ Transverse carpal ligament که به آن فلکسور رتیناکولوم Flexor retinaculum هم میگویند یک نوار بافتی پهن و محکم است که در سطح ولار استخوان های مچ قرار گرفته است.

استخوان های مچ دست یا کارپ طوری کنار هم قرار گرفته اند که یک قوس را دست میکنند. تقعر این قوس به سمت قدام یا کف دستی است. رباط عرضی مچ از دو طرف یه این قوس میچسبد و در واقع سقفی برای آن درست میکند.

بدین ترتیب یک تونل یا کانال درست میشود که در یک طرف آن استخوان های مچ دست یا کارپ قرار گرفته و در طرف دیگر آن این رباط وجود دارد. به این تونل، کانال مچ دستی یا کانال کارپ Carpal canal یا Carpal tunnel میگویند.

عصب مدیان همراه با تاندون های فلکسور سطحی و عمقی (به همراه غلاف آنها) از زیر رباط عرضی مچ دست عبور میکنند.

تکنولوژی جراحی سندررم تونل کارپال

CTS

سندروم تونل کارپال وضعیتی است که در آن رباط کارپال عرضی تحت فشار قرار می‌گیرد.

شایع‌ترین علائم سندرم تونل کارپال عبارتند از بی‌حسی، مورمور شدن و ضعف تاندون ها.(افتادن ناگهانی اشیاء مثل لیوان از دست)

رفع فشار عصب از طریق برش بخشی از این رباط، حاصل می‌شود.

 

مراحل جراحی سندرم تونل کارپال

برش کوچکی روی سطح پالمار دست با تیغ شماره 15 که بر روی دسته بیستوری7 سوار شده، داده می‌شود.

هموستاز انجام شده و رباط کارپال عرضی کشیده یا بریده می‌شود تا فشار موجود بر روی عصب مدیان برطرف شود.

زخم شسته شده و به صورت ساده بسته می شود.

زخم با لایه تماسی اولیه و پانسمان حجیم پانسمان می شود.

اطلاعات جراحی CTS

تست های تشخیصی قبل از عمل جراحی:

_نشانه های مشخص شده در تاریخچه و معاینات بالینی

_الکترومیلوگرافی

تجهیزات مخصوص به این جراحی

شان سه چهارم، استاکینت، شان اندام

باند اسمارچ

دست فلزی برای رترکت کردن انگشتان در طول جراحی

آمادگی پیش از جراحی :

پوزیشن:

سوپاین به گونه ای که دست آسیب دیده روی میز دست قرار داده شود.

بیهوشی:

بی‌حسی موضعی، منطقه ای یا جنرال

پرپ پوست :

دست از قسمت بازو تا انگشتان‌ به صورت مدور با بتادین پرپ می شود.

درپ:

شان سه چهارم روی میز دست قرار می گیرد؛ استاکینت روی دست قرار داده می شود؛ دست از شان انتهایی عبور داده می شود؛ ممکن است شان متوسط برای پوشاندن پاها لازم باشد.

مراقبت بلافاصله پس از جراحی :

باند کشی روی پانسمان حجیم بسته می شود تا یک آتل ایجاد شود.

بیمار بهPACU منتقل می‌شود.

پیش آگهی:

بدون عوارض:

نتايج کلی خوب هستند و بیمار می تواند طی چند هفته به فعالبت های طبیعی خود بازگردد.

با عوارض:

آسیب عصب مدیان و عفونت زخم

ملاحظات :

این جراحی همچنین می تواند از طریق روش آندوسکوپیک نیز انجام شود.

کلیپ جراحی سندرم تونل کارپال

اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
اسکرول به بالا