شکستگی تیبیا

شکستگی تیبیا

تکنولوژی جراحی شکستگی تیبیا

Tibia fracture

شکستگی تیبیا اغلب با کشش قابل جا انداختن است، کشش را از طریق وارد کردن پین استاین من در پاشنه پا اعمال می‌کنند.

اگر نتوانند جراحی UTN اندیکاسیون دارد.

UTN : Unream Tibia Neiling

یعنی گذاشتن میله فلزی در استخوان تیبیا بدون آنکه کانال استخوانی ریم شود.

 

مراحل جراحی شکستگی تیبیا

  1. بعد از کنترل جا اندازی، برش عرضی یا طولی به طول 7.5 سانتیمتر بین مفصل زانو و توبروزیته تیبیا ایجاد میکنند.
  2. و در توبروزیته به وسیله چیزل سوراخ یک سانتی متری ایجاد میکنند.
  3. بعد توسط درفش مسیر میله را باز می‌کنند و میله رو وارد استخوان می‌کنند و با دیاپازون میکوبند.
  4. میله نباید از سطح استخوان‌ بیرون زدگی داشته باشد.
  5. لاک دیستال را به لاک پروگزیمال وصل کرده و اسلیو هارا برای سوراخ کردن مکان پیچ در پا در لاک دیستال قرار می‌دهند. با پرفوراتور در مسیر اسلیو ها سوراخ ایجاد کرده و پیچ هارا با آچار AO محکم می‌کنند.
  6. درنهایت یک پیچ سر میله قرار داده می‌شود تا از ورود مغز استخوان به داخل آن جلوگیری شود.
  7. درن برای تخلیه ترشحات و نخ پلین صفر برای زیرجلد و نایلون دو صفر برای پوست استفاده می‌شود.

:Reference

اصول کلی تکنولوژی جراحی

 

اطلاعات جراحی شکستگی تیبیا

 وسایل مورد نیاز برای جراحی UTN :

 (Unream Tibia Neiling)

1.لاک پروگزیمال

2.لاک دیستال

3.رابطه بین میله و لاک پروگزیمال

4.دسته

5.اسلیو کوچک و بزرگ

6.رابط بین دسته و لاک دیستال

7.میله

مزیت میله گذاری تیبیا به پلاک گذاری :

نداشتن تماس بیرونی و جلوگیری از عفونت، جااندازی بهتر و امکان سریعتر راه رفتن بیمار

تیبیا نسبت به استرس های پیچشی (اعمال ورزشی)، افتادن از بلندی، تصادف و ترومای مستقیم آسیب پذیر است.

تقریبا یک سوم تیبیا زیر پوست قرار دارد و اغلب شکستگی تیبیا همراه با بیرون زدگی استخوان است.

شکستگی مورب و مارپیچی تیبیا به دلیل شیوع زیاد آسیب های ناشی از فشار های پیچشی و شکل سه ضلعی تیبیا، شایع تر است.

تنوس عضلات سولئوس، گاستروکینموس و تیبیای قدامی باعث کشیده وکوتاه شدن و جابجایی در شکستگی های تیبیا می‌شود.

 در کودکان بدلیل محافظت چربی زیرجلدی و حالت الاستیک استخوان ها، شکستگی تیبیا اغلب ساده و ترکه ای هست.

:Reference

اصول کلی تکنولوژی جراحی

اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
در رفتگی شانه
جراحی مشابه با این مطلب
اسکرول به بالا