کولوستومی

کولوستومی

تکنولوژی جراحی کولوستومی

colostomy

هرگونه ایجاد سوراخ یا ورودی در طول کولون جهت اوردن به سطح پوست ، یک مقعد مصنوعی را ایجاد می کند.

بخشی از کولون که به سطح پوست آورده می شود به محل ضایعه ای که قرار است برداشته یا درمان شود، بستگی دارد. به عنوان مثال  برداشت بخش تحتانی قدامی روده، نیازمند یک سیگموئیدکولوستومی است. بعد از رزکشن شومی_پرینه ای (ابدومینوپرینئال) که برای کارسینوم رکتوم انجام میشود، یک کولوستومی دائمی در کولون سیگمویید سبب ایجاد یک مقعد مصنوعی خواهد شد.

گاهی اوقات پس از رزکشن کولون، ترمیم مسیر لوله گوارش امکان پذیر و مناسب نمی باشد.

ممکن است گاهی اوقات ، برای درمان عفونت شکمی و یا بهبود اناستوموز دیستال، ایجاد کولوستومی موقت یا انحراف مدفوع ضروری باشد. پس از رزکشن کولون، اگر کولون باقی مانده طول کافی برای اناستوموز ایمن نداشته باشد، ممکن است کولوستومی دائمی ایجاد شود.

پس از تعیین دائمی بودن کولوستومی، ارتباط با WOCN میتواند به اماده سازی مناسب بیمار کمک نماید.

:Reference

تکنیک اتاق عمل بری و کوهن

مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر

 

مراحل جراحی کولوستومی

 1. جراح، شکم را باز کرده و لبه های زخم را محافظت میکند. کولون مشخص و بریده یا قطع میشود.
 2. انتهای پروگزیمال کولون باید به گونه ای ازاد شود که بتوان بدون فشار بیش از حد، ان را به دیواره ی قدامی شکم اورد.
 3. کلمپ کوخر بر روی پوست شکم در محل استومی (قبل از عمل مشخص میشود) قرار میگیرد. در زمان ایجاد برش پوستی میتوان با بلند کردن کلمپ کوخر ، تراکشن پوستی ایجاد کرد.
 4. با دایسکشن به وسیله ی الکتروکوتر، برش دایره ای تا فاشیا گسترش میابد. یک برش صلیبی متناسب با قطر کولون در فاشیا ایجاد میشود. رترکتور های army navy  در برش قرار داده میشود.
 5. ببکاک به داخل شکم برده میشود و به وسیله ی آن روده بزرگ گرفته و به سطح پوست اورده میشود.
 6. جراح کولون را از داخل شکم، به صفاق دیواره قدامی شکم فیکس میکند. این کار برای جلوگیری از لغزش دوباره ی کولون به داخل شکم در هنگام بستن شکم و همچنین جلوگیری از ایجاد فتق اطراف استوما در اینده صورت میگیرد. در طول این کار استفاده از رترکتور دستی، دیواره شکم کمی بالا اورده میشود.
 7.  پس از بستن شکم، برش تا زمان تکمیل (بالغ شدن) کولوستومی با گاز استریل یا حوله استریل یا پانسمان پوشیده میگردد.
 8. برای تکمیل کردن (بالغ شدن) کولوستومی، جراح کولون را به پوست شکم بخیه میزند. این  بخیه ها دور تا دور محیط دایره ای استوما زده شده و فاصله ی طولی بخیه ها با هم برابر می باشد. کیسه ی کولوستومی متناسب با قطر استوما بریده شده و سپس به پوست فیکس می شود. قبل از استفاده از کیسه ی استومی باید پوست اطراف استوما را خشک و تمیز نمود.

:Reference

مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر

اطلاعات جراحی کولوستومی

ابزار جراحی:

ست لاپاروتومی و ابزار GI.ممکن است جراح از استاپلر خطی GI برای قطع روده بزرگ استفاده کند.

 • در صورت انجام لوپ کولوستومی، به وسایل دیگر مثل میله کولوستومی، لوله ی red rubber یا پل استومی نیاز می باشد.

سوچور:

برای دوخت کولوستومی به پوست، از چند بخیه ی قابل جذب ۰_۳ با سوزن مخروطی GI زده میشود.

پوزیشن:

سوپاین

بیهوشی:

عمومی

 • پس از لوله گذاری ممکن است مسئول بیهوشی یک لوله NG وارد معده کند.
 • کاتتر ادراری جایگذاری میشود.

پرپ:

شکمی

:Reference

مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر

 

توضیح مراحل عکس زیر

کولوستومی (A) پس از ایجاد برش پوستی دایره ای با تیغ شماره ده، بخشی از بافت زیرجلد برداشته شده و توسط قلم کوتر، برش تا فاشیای قدامی گسترش داده میشود. (B) فیبر عضلاتی بریده میشود. (C) بافت ها تا لایه های خلفی دایسکت شده و پریتوئن باز میشود. (E) (D) کولون به دیواره ی شکمی آورده می شود. طول کولون باید ۲ تا ۳ سانتی متر فراتر از پوست باشد. (F) روده از داخل به به نقص صفاقی دوخته میشود. (G) چهار بخیه در هر ربع زده میشود. بخیه ها از تمام ضخامت و لایه های انتهای بریده شده ی کولون، سطح سروزی در تقریبا ۱ تا ۲ سانتی متر پایین تر از انتهای  باز کولونو پوست عبور می کنند. بخیه های دیگری تیز برای تکمیل (بلوغ)  استوما زده می شود. این بخیه ها برای برگرداندن مخاط کولون زده می شود تا برای تخلیه ی مدفوع، یک روزنه ی پایدار در استوما ایجاد شود.

کلیپ جراحی کولوستومی

اگه این مطلب دوست داشتی با دوستات به اشتراک بذار
جراحی میوتومی هلر
جراحی مشابه با این مطلب
اسکرول به بالا